100 pair MDF box telephone discase, Krone box

KSh6,500.00 KSh6,000.00 + VAT

Buy 100 pair MDF box telephone discase from Hubtechshop, Nairobi Kenya.